بایگانی‌ها دانستنیهای باتری - گروه بازرگانی باتری تقوی

  • ۵ نشانه ی پایان یافتن عمر باتری

    یکی از بدترین صداهایی که به گوش می رسد، کلیک خوردن استارت ماشین است. این صدا وقتی ناراحت کننده تر می شود که شما می خواهید به جلسه مهمی برسید. اگر باتری ماشین شما نشانه هایی که در متن آورده شده را داشت، عمر باتری روی به اتمام است و بهتر است با یکی از دفاتر فروش و خدمات پس از فروش بازرگانی تقوی تماس بگیرید.

  • نحوه قرائت شماره سریال باتری

    برای شرکت تولیدی برنا باتری قسمت اول (یعنی E) نشان دهنده سال تولید آن باتری (یعنی ۹۸) می باشد . قسمت دوم (یعنی ۰۵) نشان دهنده ماه تولید آن باتری (یعنی مرداد ماه) می باشد. قسمت سوم (یعنی ۱۴) نشان دهنده روز تولید آن باتری (یعنی چهاردهم) می باشد. قسمت چهارم (یعنی ۲) نشان دهنده […]

  • دستورالعمل نصب

    قبل از نصب باتری از صحت عملکرد سیستم های جانبی برق اتومبیل (دینام و آفتامات و …) اطمینان حاصل کنید.

دسته‌بندی‌ها